E-planta

E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade träd och buskar utvalda för svenskt klimat. Även virusfria (=certifierade) fruktträd och bärväxter säljs under denna beteckning.

Väljer du E-märkta växter får du friska, pålitliga och odlingsvärda plantor som klarar vårt ofta tuffa svenska klimat år efter år.

Med märkningen E-planta kan du vara säker att du får växter som är: 

 

Utvalda för svenskt klimat

Växterna är anpassade till svenskt klimat och risken för vinterskador är därför mindre.

 

 

 

 

 

 

 

Provodlade i Sverige

Provodling på flera platser ger säkra växtzonangivelser och korrekta växtbeskrivningar.

 

 

Svenskodlade

Kort väg från producent till konsument ger mindre miljö-påverkan och gör att växterna är i takt med klimatet där de ska planteras.

 

 

Art- och sortäkta

Endast godkända frökällor och moderplantor används.
Du får samma växt när du kompletteringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor.

 

 

 

Friska och motståndskraftiga

Växter från friskt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare.
Alla fruktträd och bärbuskar är certifierade vilket innebär att de är fria från plantburna sjukdomar. Detta ger dig friska, livskraftiga växter med större och rikligare skörd.

 

 

 

 

 

Sortimentsutveckling pågår ständigt och sortimentet av E-plantor berikas kontinuerligt med nya, odlingsvärda och spännande växter.

Läs mer: E-plantsystemet »