Utdrag ur pressmeddelande från Riksförbundet Svensk Trädgård:

Traditionsenligt delas Kungliga Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling och bioodling” ut under ledning av Riksförbundet Svensk Trädgård.

2018 års trädgårdsmedaljer delades ut under högtidliga former den 18 augusti till:
- Hortonom och verksamhetsledare för E-planta, Gunnel Holm, Helsingborg
- Plantskoleägare till Billbäcks Plantskola, Claerens Jacobsen, Svärtinge
- Landskapsarkitekt, universitetslektor och forskare vid SLU Alnarp, Eva Gustavsson, Ronneby
- Landskapsarkitekt och professor emeritus i vegetationsbyggnad vid SLU Alnarp, Roland Gustavsson, Ronneby

Vi är stolta över att E-plantsystemet tilldelats ytterligare en utmärkelse för det arbete som bedrivs för att förbättra plantskolesortimentet anpassat för svenskt klimat. Arbetet samordnas genom E-plantas kansli, men det är många personer delaktiga i arbetet både vid svenska plantskolor, Elitplantstationen samt inom forskning och försök vid SLU.

Länk till pressmeddelande inkl. motiveringar

 Tillbaka

Aktuellt

2019-05-13 Elitplantor på Alnarp
2019-03-19 Besök oss på Nordiska Trädgårdar!

Läs alla nyheter »