Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) grundades 1987 av Trädgårdsnäringens Riksförbund, Riksförbundet Svensk Trädgård, Koloniträdgårdsförbundet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Stiftelsens mål är att stödja och främja samt själv bedriva forskning, utveckling och försök i fråga om produktion av friskt och sortäkta växtmaterial anpassat till svenskt klimat samt tillhandahålla och bevara sådant material.

Elitplantstationen äger varumärket E-planta och beslutar vilka växter som får E-status.

 

 

Läs mer om Elitplantstationen och dess arbete på: www.elitplantstationen.se