Chipp-märkning av E-träd

Kvalitetssäkring
Chipp-märkning av E-märkta träd garanterar att rätt sort/klon levereras. Det har hittills varit svårt att påvisa när felleveranser/sortblandningar skett, men genom chipp-märkning förbättras spårbarheten avsevärt.

Trädet får en unik identitet genom chippets kod. Information om sort, tid och storlek vid märkning lagras i en databas.

Hjälpmedel vid besiktning
Vid misstanke om felleveranser kan besiktningsman scanna av trädets chipp och avgöra om det är E-träd som levererats där detta har angetts i växtbeställningen.

Certifierade besiktningsmän för utemiljöer har erbjudits att köpa scanner för att snabbt kunna kolla upp träd direkt mot databasen.

Vid misstankar om felleveranser - kontakta besiktningsman (se länkar - Beums hemsida) eller kontakta E-plantas kansli för kontaktuppgifter till skannerutrustad besiktningsman.


Chipp-märkta trädslag
Sedan 2016 ska alla E-märka trädslag vid försäljning vara märkta med godkända chipp för att ha giltig E-status. Detta gäller storlek från 8-10 och uppåt.

Chipp-märkning av solitärer görs ej.

Märkning i fält
Chipp-märkning sker i plantskolan på sensommaren (JAS) då trädets sårläkning är som bäst. Chippet placeras i beskärningsytan efter en gren på 1 meters höjd ovan mark. Ett hål borras och chippet förs in i stammen. Innan det är dags för invintring har såret i stammen vallats över av barken.