BEUM-kurs 'Växt och Mark' i Luleå den 15-17 mars 2022

Kursen ger en utmärkt grund för såväl beställare och entreprenörer, som för blivande besiktningsmän för utemiljöer. 

Sista anmälningsdag är den 11 februari.

Läs mer: www.beum.se  (under fliken Kurser)

 Tillbaka